Werkzaamheden

Schetsontwerp

Op basis van een eerste gesprek worden de wensen en uitgangspunten helder. Met deze informatie zal een onderzoek gedaan worden in het bestemmingsplan of alle wensen passen binnen de regelgeving op de locatie. Vervolgens kan er een schetsplan opgesteld worden dat een indruk geeft van de mogelijkheden in de vorm van een plattegrond met een zeer vrijblijvend karakter. Uiteraard wordt er wel voor gezorgd dat alle ontwerpen realiseerbaar zijn. Daar waar nodig kan het ontwerp verbeeld worden met een 3d schets om een ruimtelijke voorstelling van het ontwerp te geven.Definitief Ontwerp

Na de eerste fase kan er worden doorgegaan met het maken van een definitief ontwerp. Hierin worden in een digitaal tekenprogramma de eerder gemaakt schetsen omgezet in een digitaal bestand dat op de millimeter nauwkeurig is. Bij een verbouwing dient hierbij altijd worden vermeld dat alle maatvoering wel in het werk gecontroleerd dient te worden. In een definitief ontwerp worden alle relevante onderdelen op schaal 1:100 getekend. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld plattegronden, aanzichten en doorsneden.Omgevingsvergunning

De derde stap is het maken van tekeningen voor een omgevingsvergunning. Hierbij worden de tekeningen uit definitief ontwerp verder opgewerkt en voorzien van alle benodigde arceringen en tekstuele toevoegingen zodat de in te dienen tekeningen voldoen aan het bouwbesluit. Indien vereist zullen ook ventilatie en daglicht berekeningen gemaakt worden. Eveneens worden brandcompartimentering, gebruiksoppervlakte en verblijfsgebied aangegeven. Om een goede indruk te geven van het uiteindelijke beeld van de verbouwing of nieuwbouw worden ook beeldbepalende details getekend om een schaal van 1:10/1:5.


Aanvang bouw dakopbouw

De steigers staan gereed!
De steigers staan gereed!

Winnaar architectenselectie

Verbouwing bestaande villa
Verbouwing bestaande villa

Voor een bestaande villa is er winnend ontwerp gemaakt voor een gehele interne verbouwing inclusief een éénlaagse aanbouw met woonkamer en keuken


Dijkwoning  met aanbouw

Aanbouw woonhuis en losstaande schuur
Aanbouw woonhuis en losstaande schuur
Aanzichten woonhuis
Aanzichten woonhuis

Er is een aanvang gemaakt met de funderingen van de woning en de schuur achter op het terrein